Stress

Definitie: Wat is stress eigenlijk?

Stress is een term die vaak wordt gebruikt, en die door velen op een andere manier opgevat wordt. Stress zijn symptomen die zich voordoen in stresssituaties en die deel uitmaken van een proces waarin je je aanpast aan veranderende omgevingscondities. Tot zover de theoretische omschrijving – maar wat is de definitie van stress?

De term “stress” komt uit het Engels en kan worden vertaald naar “druk” of “spanning”. Stress leidt tot mentale en fysieke reacties van het lichaam, veroorzaakt door verschillende externe prikkels. Deze externe stimuli worden ook stressoren genoemd. Wie “onder stress is” gedraagt zich anders dan in normale omstandigheden om zo aan de veranderende eisen te voldoen. Deze stress kan ook veroorzaakt worden door fysieke en mentale belasting en kan op den duur leiden tot verschillende ziekten.

Degenen die last hebben van stress voelen zich niet lekker of onzeker. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen spanning en belasting. In de beroepskunde is er het stress-strain-concept, waarin relaties worden beschreven die een onderscheid maken tussen werk gerelateerde activiteiten en hun effecten op de werknemer.

Maar wat is stress nu? Stress wordt altijd subjectief en intensief waargenomen. Stress kan zowel thuis als op het werk voorkomen. Zelfs een “teveel” aan positieve dingen kan leiden tot het veranderen van de emotionele wereld. Het zijn dus niet per se “onaangename dingen” die leiden tot stress. Niettemin laat een onderzoek van de Techniker Krankenkasse zien dat werk meestal als een stress veroorzaker wordt ervaren. Dit komt vaak door het stellen van bepaalde eisen aan jezelf. Deze eisen leiden tot een persoonlijke stresssituatie zodra bepaalde doelen niet worden bereikt.

Stap voor stap: proberen om stress te definiëren

Allereerst moet duidelijk worden gemaakt dat stress niet per se negatief is. Veel studies geven aan dat stress van groot belang is in de loop van de evolutie. Deze stress stelt mensen in staat om met verschillende situaties en gevaarlijke gebeurtenissen om te gaan. Stress wordt echter een probleem wanneer het voortdurend en continu werkt, het wordt ervaren als een overmatige belasting, die in extreme gevallen kan leiden tot mentale of fysieke ziektes.

Verschillende stressoren, stressfactoren, zijn betrokken bij de ontwikkeling van stress. Dit zijn interne en externe stimuli die een reactie of aanpassing veroorzaken. Of deze stressfactoren negatief of positief worden opgenomen, hangt sterk af van de stresstolerantie van de persoon in kwestie en van hoe ermee omgegaan wordt. Iedereen kent waarschijnlijk wel mensen die alleen goed presteren onder stress, omdat ze dan worden uitgedaagd en actief moeten deelnemen. Aan de andere kant zijn er nogal wat mensen die meer structuur nodig hebben in hun dagelijks leven en die het moeilijk vinden om hun werk te doen onder spanning, stress of andere belastingen.

MG600_blog2
DG 100
BU