Medisana Benelux NV
Euregiopark 30
NL-6467 JE  Kerkrade

Telefoon + 31 (0) 45 5470860
Fax +31 (0) 45 5470879

E-mail: info@medisana.nl
Internet: www.medisana.nl

Directeur: Thomas Hollefeld, Kwok Shing Ng

Kamer van Koophandel te Maastricht
Registernummer: 14057235
BTW-Identificatienummer: NL806406598B01

Onze functionaris voor gegevensbescherming is te bereiken op datenschutz.ne@medisana.com of ons postadres met de toevoeging "Der Datenschutzbeauftragte".

Foto's
www.photocase.de 

Copyright
De in de website vermelde informatie (teks-en beeldmateriaal, grafieken, geluid, animatie, video's etc) behoren tot het auteursrecht van Medisana GmbH Zonder onze schriftelijke toestemming is reproduktie etc. verboden.

U wordt medegedeeld dat deze website gebruik maakt van Google Analytics, een door Google, Inc. (“Google”) aangeboden dienst voor het analyseren van websites, om het gebruik van deze website in kaart te brengen. Daartoe maakt Google Analytics gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst.
De door de cookies geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website - standaard-internetjournaal (met onder meer uw IP-adres) en anonieme informatie over uw surfgedrag als bezoeker - zal worden toegezonden aan en opgeslagen door Google, ook op servers in de Verenigde Staten. Google zal de toegezonden informatie anonimiseren door, alvorens uw IP-adres op te slaan, de laatste byte ervan te verwijderen. In de contractvoorwaarden van Google Analytics is bepaald dat Google deze informatie alleen zal gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren en ten behoeve van de Europese Raad rapporten over de activiteit op zijn website op te stellen.
Medisana GmbH zal het instrument voor statistische analyse niet gebruiken, noch toestaan dat derden dit gebruiken, voor het traceren of verzamelen van persoonsgegevens aan de hand waarvan de bezoekers van deze site geïdentificeerd zouden kunnen worden. Google kan de door Google Analytics verzamelde gegevens doorgeven aan derden indien zulks bij wet verplicht is, of indien deze derden deze gegevens voor rekening van Google verwerken. In de contractvoorwaarden van Google Analytics is bepaald dat Google uw IP-adres niet zal koppelen aan andere gegevens waarover Google beschikt.
Door deze website te gebruiken stemt u in met de verwerking van de u betreffende gegevens op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven beschreven. U kan het gebruik van cookies weigeren door de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te downloaden en te installeren. De add-on staat in verbinding met de Google Analytics JavaScript (ga.js) om ervoor te zorgen dat de gegevens over het bezoek aan de website niet naar Google Analytics mogen worden gestuurd.