Gezondheidscontrole

Let u al op uw gezondheidsparameters?

Medisana producten monitoren biologische gegevens en relevante lichaamsfuncties, zoals bloeddruk, pols, hartritme en lichaamstemperatuur.

Meer en meer mensen houden hun gezondheid nauwkeurig in de gaten, en dit om twee redenen: een toenemende bewustmaking van het persoonlijke welzijn en de constante medische ontwikkelingen.

Ons assortiment maakt het mogelijk om de gezondheid nauwlettend in de gaten te houden en omvat een variatie aan bloeddrukmeters, thermometers en instrumenten om de basale hartfuncties te monitoren.