Deze website gebruikt cookies om u de beste winkelervaring te bieden. Daardoor worden bijvoorbeeld de sessie-informatie of de taalinstelling op uw computer opgeslagen. Zonder cookies is het bereik van de functionaliteit van de online sites beperkt
 
Deze website gebruikt cookies om u de beste winkelervaring te bieden. Daardoor worden bijvoorbeeld de sessie-informatie of de taalinstelling op uw computer opgeslagen. Zonder cookies is het bereik van de functionaliteit van de online sites beperkt

Fabrieksgarantie

Neem in geval van garantieclaims contract op met het verkooppunt of rechtstreeks met de serviceafdeling in het land waar u het apparaat heeft gekocht (het land van aankoop geldt als punt van levering in de zin van deze garantie). Stuur het apparaat pas naar ons op, wanneer wij u hebben verzocht dat te doen. Stuur het apparaat niet ongefrankeerd naar ons op, maar neem eerst contact op met het verkooppunt of de serviceafdeling / klantenservice. Wanneer wij u verzoeken het apparaat op te sturen, dient u aan te geven wat voor mankement aanwezig is en een kopie van het aankoopbewijs bij te sluiten.

De service-adressen vindt u onder: http://www.medisana.nl/nl/Serviceadressen/

Naast de wettelijke garantie wordt op alle MEDISANA-producten onder de volgende voorwaarden garantie geboden:

 1. De garantietijd bedraagt 3 jaar vanaf de datum van aankoop. De aankoopdatum dient in garantiegevallen te worden aangetoond door middel van de aankoopkwitantie of factuur.

 2. Tijdens de garantieperiode worden gebreken als gevolg van materiaal- of productiefouten kosteloos verholpen. Wordt een garantieclaim gehonoreerd, dan vindt wordt het product hersteld, wat inhoudt dat het naar inzicht van MEDISANA gerepareerd wordt of defecte onderdelen worden vervangen. Is herstel niet mogelijk on niet rendabel, dat vervangt MEDISANA het apparaat door een gelijkwaardig vervangend apparaat. Vervangen onderdelen of apparaten worden eigendom van.

 3. Reparaties of vervangingen onder garantie leiden niet tot een verlenging van de garantieperiode of een opnieuw in gang gezette garantieperiode.

 4. Van de garantie uitgesloten zijn:

  1. Alle schades die ontstaan zijn door oneigenlijk gebruik of een onjuiste behandeling, bijv. door het negeren van de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing.

  2. Schades die te herleiden zijn tot ingrepen door de koper of onbevoegde derden.

  3. Transportschades die op weg van de fabrikant naar de consument of bij het opsturen naar de servicelocatie zijn ontstaan.

  4. Accessoires en toebehoren waarbij normale slijtage optreedt.

  5. Filters

  6. Producten die via restpartijenhandelaren of remarketingkanalen zijn verworven.

 1. Verder gaande of andere aanspraken op basis van deze garantie zijn uitgesloten. Een aansprakelijkheid voor directe of indirecte vervolgschades die door het apparaat worden veroorzaakt, is ook dan uitgesloten, wanneer de schade aan het apparaat als een garantiegeval wordt erkend.

 1. De garantie vervalt, wanneer de typeplaat resp. het apparaatnummer verwijderd of onleesbaar gemaakt zijn.

 1. De garantie vervalt eveneens, wanneer het gebrek / mankement niet per omgaande wordt gereclameerd.

Voorwaarden voor de online-verlenging van de garantietermijn:

De online-verlenging van de garantietermijn naar in totaal 5 jaar vindt plaats door registratie via de productpagina van Medisana Air op het internet onder http://www.medisana.nl/air. Volg de daar vermelde instructies op. Bewaar de bevestiging van de online-garantieverlenging en het aankoopbewijs zorgvuldig.

De garantieverlenging heeft betrekking op de werking van motor, ventilator en sensorsysteem.

Voor de online-garantieverlenging 3+2 gelden voor het overige de hierboven onder 1) t/m 8) vermelde garantievoorwaarden op overeenkomstige wijze.

De online verlengde garantie is uitsluitend geldig, wanneer de principiële aanspraak op garantie aangetoond kan worden door voorlegging van het aankoopbewijs.