Stress

Effectieve tips voor stressvermindering

We leven in een informatie- en kennismaatschappij. In de tussentijd zijn we gewend om met verschillende drukte van het dagelijks leven “met één druk op de knop” om te gaan of om privé- en professionele aspecten te combineren. Dit moderne leven overweldigt velen, omdat het niet meteen duidelijk is hoe men concrete prioriteiten moet stellen – in professionele kringen spreekt men van “Fomo”, de Engelse afkorting voor “Fear of Missing Out”. Deze “angst om iets te missen” is een reden waarom velen bijna de hele dag online zijn, hun vakantie of vrije tijd tot het laatste detail plannen en tegelijkertijd een verwachting ontwikkelen die snel uit balans kan worden gebracht.

De tegenovergestelde ontwikkeling is een trend genaamd “Jomo”, Engels voor “Joy of Missing Out”. Bewust handelen is niet door alles en iedereen te volgen, te vertragen, meer tijd met zichzelf, iemands interesses, relaties, hobby’s en dergelijke door te brengen. Degenen die stress willen verminderen, moeten daarom proberen realistischer over zichzelf en hun mogelijkheden te zijn en erkennen dat er behoeften zijn die gelijk blijven ongeacht enige innovatie of trend door de jaren heen.

In de volgende paragrafen zullen we je wat hulp bieden bij het verminderen van stress en proberen de belangrijkste mechanismen erachter te verklaren.

Wie stress wil verminderen, moet omgaan met “coping”

Mensen zien zichzelf en hun omgeving anders, evalueren aspecten op een andere manier en beheren hun eigen conflicten, stressvolle situaties en andere problemen. In technische termen, analoog aan het transactionele stressmodel van Lazarus en Folkman (1984), wordt coping dus ook gebruikt bij het omgaan met stress.

Wat is er aan de hand? Coping verwijst naar inspanningen op het niveau van denken of gedrag, om te gaan met externe en / of interne vereisten of om de situatie die relevant is voor de stress te verzachten, te beëindigen of te wijzigen. Coping gebeurt op een permanente basis, ongeacht het daadwerkelijke succes.

Coping beschrijft dus de processen die betrokken zijn bij het verminderen van stress en het ontwikkelen van een copingstrategie, het oplossen van een probleem of anderszins aanpakken ervan. We zullen hieronder enkele voorbeelden van coping geven.

Probleemafhankelijke coping

Om stress en de oorzaken ervan te verminderen, ontwikkelen mensen coping-strategieën. Ze krijgen specifieke informatie, zoals via internet, counseling of zelfhulpgroepen, ze krijgen advies binnen het gezin, met vrienden of familieleden. Ze analyseren het probleem, ontwikkelen een actieplan, nemen het stap voor stap – vaak met een verhuizing, een verandering van baan, een open benadering van problemen of conflicten en een verandering in hun eigen manier van werken.

Emotiegerelateerde coping

In gevallen waarin gedrag niet expliciet is ontworpen om de stressveroorzakende situatie te verbeteren, maar om de bijbehorende emoties te behandelen, wordt dit symptoomgericht of emotiegerelateerd coping genoemd.

Mensen interpreteren iets positiefs in het ding, benaderen het met humor, proberen er iets van te leren, of dingen te bagatelliseren door zichzelf met anderen te vergelijken. Vaak geassocieerd met een innerlijke afstand, die als een soort schild dient. Ze proberen stress tegen te gaan door emoties te uiten, zoals gebaren, gezichtsuitdrukkingen of uitgesproken acceptatie.

Velen nemen hun toevlucht tot sport voor ontspanning, yoga of gedragstherapieën, terwijl anderen kiezen voor de middelen van anesthesie (alcohol, psychotrope drugs, enz.) En onbewust veel van de symptomen die gepaard gaan met stress verergeren.

Cognitieve coping

Dit verwijst naar een herbeoordeling van de situatie die vaak jaren of decennia later plaatsvindt. Er verschijnt iets van een afstand, vanuit een ander oogpunt en onder dreigende signalen die minder bedreigend of gevaarlijk zijn. Het is een manier om met stress om te gaan die stress kan helpen verminderen, omdat het een nieuw zelfgevoel kan creëren.

Stress verminderen: wat kan ik persoonlijk doen?

Dit waren de eerste stappen voor wat betreft “het verminderen van stress”, nu geven wij een aantal concrete tips en tricks om beter met stress om te gaan.

Ontwerp werkvrije dagen

Vaak helpt het om de werktijd te verkorten (op korte termijn) of om de werklast over een paar dagen te spreiden om een extra vrije dag te creëren. Een dag meer brengt tijd met zich mee voor hobby’s, boodschappen en ondernemingen, maar is lang niet zo drastisch als het veranderen van baan. Het is namelijk niet per se zo dat de werkomstandigheden elders beter zijn of dat je er beter in past.

Levensgewoontes veranderen

De mens is een gewoontedier. Als gevolg hiervan zijn veel problemen te wijten aan de manier waarop we dingen aanpakken en doen. Kijk naar jezelf en denk na over wat je in het dagelijks leven hindert en of deze gewoonten echt kloppen – veel dingen kunnen worden veranderd, zoals in het omgaan met collega’s, nieuwe hobby’s, enz.

Oproep voor sociale ondersteuning

Niemand is perfect, dus is het verstandig om goede vrienden, familieleden of vrienden te vragen hoe zij bepaalde problemen of situaties hebben aangepakt. Leren van anderen helpt om nog betere strategieën te ontwikkelen om de overhand te krijgen in stressvolle situaties.

Maak ontspanning een integraal onderdeel van het dagelijks leven

Helaas nemen veel mensen hun toevlucht tot medicatie of wordt het avondglazen wijn uitgezet. In de loop van de tijd kan dit gemakkelijk leiden tot een spiraal die leidt tot afhankelijkheid of verslaving. Afgezien van het feit dat hoewel alcohol verdooft en dus bijdraagt tot het inslapen, de kwaliteit van de slaap aanzienlijk verslechtert. Daarom leidt weglating of een duidelijke reductie tot meer sereniteit, energie en vitaliteit in het dagelijks leven. Dit maakt je beter bestand tegen stressvolle situaties en meer kans om ze te overwinnen.

Kies specifieke dagen of tijden om deel te nemen aan sportcursussen, meditatielessen en dergelijke. Ongeacht professionele of privéverplichtingen, deze tijden moeten als waardevol en verrijkend worden beschouwd.

Regelmatig sporten

Degenen die regelmatig sporten, soms in een groep, verhogen hun algehele welzijn, versterken het immuunsysteem en komen tot andere gedachten. Niet veel ´verslaafden´ kiezen bijvoorbeeld voor sport als substituut voor hun verslavende substantie en zijn dus succesvol in het verslaafd raken als ze iets doen dat hen geruststelling, gemakkelijk geluk en tevredenheid geeft.

Herkend u problematische situaties

Er zijn veel mensen die proberen iedereen te plezieren en staan zo onder druk dat zelfs kleinere problemen “het vat kunnen laten overlopen”. Burnout is hier een term van, omdat de voortdurende uitputting leidt in geval van twijfel, dat zelfs alledaagse, lichte taken hun beurt niet kunnen krijgen, omdat alles verband houdt met stressvolle omstandigheden in de baan. Krijg een realistisch beeld van uw kwalificaties en kansen op een baan om van baan of zelfs van bedrijfstak te veranderen – geld is niet alles, veel mensen vinden voldoening in beroepen met sociale aantrekkingskracht, vrijwilligerswerk of sociaal werk.

Identificeren en herkennen van stressfactoren

Vooral alleenstaande ouders, mensen met lage inkomens, mensen in onzekere banen of dergelijke hebben verschillende aspecten in zowel privé als professioneel “ga op in de menigte”, wat vaak leidt tot het feit dat ze geen probleem hebben om zelf geen ruimte te maken voor hun eigen behoeften.

Probeer te identificeren waar de stressfactoren liggen, in welke situaties stress ontstaat of met wie je stress associeert. Op deze manier kunt u beter werken aan het verminderen van uw stress op een natuurlijke manier door situaties of mensen te vermijden.

Stressmanagement

Stress ontstaat vaak in het beroep door onderbezetting of te hoge eisen, door onjuiste planning, ontoereikende delegatie of ondoorzichtige prioriteiten. Probeer jezelf beter te organiseren. Verdeel taken op de juiste manier en verwerf de informatie of competenties die u nodig heeft om in de toekomst lasten, tijdsdruk en dergelijke beter te kunnen verwerken. Degenen die stress willen verminderen, leren dit ook voor andere gebieden van het leven.

Mentale kracht krijgen
Om stress te verminderen, moet je je ook afvragen wat voor soort eisen je stelt aan jezelf en aan je acties. Perfectionisten falen meestal alleen, omdat ze grenzen en doelen definiëren die permanent onbereikbaar zijn. Probeer daarom mentaal beter te zijn in situaties – zie problemen als uitdagingen, denk na over prestaties en geniet ervan. Concentreer u meer op de essentie.

Tijd om te ontspannen
Regeneratie is de sleutel tot succes in prestaties, uithoudingsvermogen of krachttraining. Waarom zou dat niet ook van toepassing zijn in het normale leven? Niemand kan altijd 24/7 presteren, dus je moet tekenen van vermoeidheid en uitputting zien. Verander je dieet, ga vroeg naar bed en trakteer jezelf op een pauze van alle technische apparatuur. Ze hoeven niet altijd bereikbaar te zijn. Tegelijkertijd is het zinvol om contacten te leggen en te onderhouden buiten de professionele sfeer om andere manieren van leven te leren kennen en om afwisseling te brengen in het dagelijks leven.

Kies je eigen tempo

Kijk niet naar alles door het met elkaar te vergelijken en waardeer jezelf. Ieder mens is anders, vele wegen leiden naar het doel. Maak daarom duidelijk dat elke persoon verschillende vermogens, een ander gevoel en een andere stresstolerantie heeft – niet alles wat de geweldige collega of buurman kan doen, je moet kunnen doen in de snelheid, op de manier. Richt je in plaats daarvan op wat je bijzonder en uniek maakt. Dit kan aan het licht komen via hobby’s, ondernemingen of reizen, maar ook via sport, spel of ontmoetingen met andere mensen.

Slotopmerkingen: Verminder stress om het hoofd te reinigen

Het hierboven geselecteerde advies zou je moeten helpen meer ontspannen te zijn in stressvolle situaties en niet om dingen te beknellen of om ze altijd als concurrerend te zien. Veel van wat ons permanent onder druk zet, kan gemakkelijk worden geïdentificeerd en overwonnen door kleine veranderingen of “het zicht van buitenaf”. Trakteer jezelf hier en daar met een kleine pauze en vertrouw op wat echt belangrijk voor je is. Het zal u helpen om stressvolle situaties te identificeren en aan te pakken, waardoor het begin van stress in een vroeg stadium wordt tegengegaan.

DG 100
BU
NL_Blog